CSILLAG ÉS LÉLEK

Neptunusz


2011. áprilisa óta a Halak jegyében áll, 2025. március 31-én lép tovább a Kos jegyébe. Lassú bolygó lévén érdemes figyelmet szentelni neki, kicsit elgondolkodni, milyen energiákat is mutathat.

A Halak jegy társura, vagy ahogy mondani szokták, otthon van a Neptunusz a Halakban. Ez azt jelenti, hogy a jegy és a bolygó energiái hasonló, egymást segítő, inspiráló erőt képviselnek, egy irányba terelgetnek, nincs feszültség közöttük. Hogy jobban megértsük, mi is ez, nézzük meg egy kicsit közelebbről a bolygót (azaz az általa képviselt energiát).

Felfedezése

1846. szeptember 23-a a felfedezésének hivatalos napja, felfedezője Galle és Le Vellier (állítólag már Galilei is észrevette 1612-ben). A Naptól számítva a nyolcadik bolygó, keringési ideje csaknem 165 év. (Ha ezt a felfedezési dátumához hozzáadjuk, látható, hogy pontosan egy „kört” tett meg felfedezése óta a Nap körül, vagyis nem épp gyors bolygó)

A bolygók minőségéről, az általa képviselt szimbólumokról sok mindent elárul felfedezésének horoszkópja.

A teljesség igénye nélkül: együtt állt épp a Szaturnusszal, vagyis korlátokat, gátakat vagy nehézségeket, törvényt, törvényszerűséget lebontó, de egyben új építésére is képes. (Gondoljunk csak bele, egy kábítószer fogyasztó a merev (társadalmi) korlátok elől menekül sokszor a mámorba, megteremtve egy teljesen más, észrevétlenül köré épült, ha lehet, még erősebb fal és korlátrendszert).

Trigonban (segítő fényszög-kapcsolatban) van a Holddal, vagyis szorosan együttműködve, „kézen fogva” lépked az érzelmekkel, nem véletlen sorolják a nőies bolygók közé.

A Merkúr helyzete és fényszögei pedig a logikától, értelemtől való elszakadást, a megérzések, hatodik érzék előtérbe kerülését jelzi.


A Neptunusz szimbolikája


A Vénusz magasabb oktávja, vagyis, míg például a Vénuszhoz társítják a szerelmet, a Neptunuszé az Unio Mystica, az Egység, az egyetemes, érdek nélküli Szeretet.

A feloldódás, a határtalanság, korlátlanság, a misztikum, a megfoghatatlan, a víz, a spiritualitás, titokzatosság, de a ködösség, kábulat, álmodozás, függőség, befolyásolhatóság, áldozatiság szimbóluma is.

Éppúgy jelképezheti a lélek saját határtalanságának felismerését, mint az identitás elvesztését is, a káprázat, illúziók világát hozva. Az ihlet, a kollektív tudattalan, a láthatatlan, érzékeken túli világ bolygója.

Néhány érdekesség, ami a felfedezésével szinte egyidőben zajlott a világban és valahol a Neptunusz szimbolikáját, energiaminőségét is mutatja:

-1847 tavaszán Marx és Engels egy titkos szervezet, a Kommunisták Szövetsége tagjai lettek (maga a kommunizmus a Neptunusz által képviselt minden-mindenki egy, az egység élményt próbálta társadalmi keretek között megvalósítani, tudjuk milyen eredménnyel)

-1848 kommunista kiáltvány (célja az osztály nélküli, hatalom nélküli társadalom)

- erre az időszakra tehető az álmodozó, szenvedélyek rabságában élő művészek munkássága (Verlaine, Baudelaire ópiumfüggősége), a romantika, szentimentalizmus irodalmi stílusának térhódítása, a művészetek közötti határ elmosódása, de a Tisza szabályozási munkáinak kezdete (a Neptun, mint a víz, a tenger szimbóluma)

- és talán a legjellemzőbb, 1846 őszén mutatták be először egy demonstráció keretében az éter érzéstelenítő hatását és innen indul csaknem 100 éves diadalútja is az orvostudományban. (William Morton amerikai fogorvos nevéhez fűződik)

Mit hozhat saját jegyében?

Természetesen ismét csak lehetőségekről van szó. Mindenképp erősíteni és segíteni fogja a Halak jegy kiteljesedését. A „minden és mindenki egy” megtapasztalását azoknál lényegesen könnyebben, akik ezt valamilyen módon már keresik. Akik még nem tudatosan teszik, azoknál hozhat olyan életeseményt, tapasztalásokat, amik ebbe az irányba terelik az egyén figyelmét. A határon túli, misztikumnak tartott világ sokkal több ember előtt fog feltárulni, mint eddig.

Hozhat viszont ködös, mámoros, zavaros tapasztalásokat, félelmet is, hisz azoknál is jelentkezik az energiák inspiráló hatása, akik teljesen elutasítják még gondolati szinten is a látható világon túli létet. Nekik nehezebb lesz ezeket az energiákat befogadni, magukba olvasztani.

Eddig a Vízöntő jegyben az elmúlt években robbanásszerűen tört az emberek mindennapjaiba a spiritualitás, de sajnos a drogok tömeges elterjedését is hozta. Gombamód szaporodtak a spirituális közösségek, de mostanra csak az stabil alapokon állók maradtak meg és ez folytatódni fog a következő időszakban is.